Wednesday, June 3, 2020

Lyset på Jæren

Ingenting er som en vandring langs strendene på Jæren, male med lyset, bølgene og sanden er formgivere.

Sunday, April 26, 2020

Fra dikteren Jørgen Moes verden

På en vandring rundt Moestjern i dag fant jeg disse motivene som sikkert har inspirert hr. Moe i sin diktning.